https://in-academy.uz/index.php/EJLFAS/issue/feed Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук 2023-06-07T13:14:12+00:00 Open Journal Systems <p>Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук - это рецензируемый международный журнал с открытым доступом, в котором публикуются оригинальные исследования и обзорные статьи, относящиеся к различным областям теоретических и прикладных наук в странах Центральной Азии. Основная цель состоит в том, чтобы предложить интеллектуальную платформу для международных ученых, и она направлена ​​на продвижение междисциплинарных исследований в прикладных науках. Все рукописи должны быть подготовлены на узбекском, английском или русском языках и пройти тщательную рецензию.</p> https://in-academy.uz/index.php/EJLFAS/article/view/16253 THE CONCEPT OF IMMUNITIES OF THE INTERNATIONAL ORGANIZATIONS AND THEIR OFFICIALS: THEORY AND PRACTICE 2023-06-05T08:08:25+00:00 Nigina Khudayberganova n.khudayberganova17@gmail.com <p>The concept of immunity of international organizations and their officials is an important aspect of international law. Immunity protects international organizations and their officials from legal processes in the host state and is necessary to ensure that international organizations can carry out their functions effectively and without interference.</p> 2023-06-03T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023 https://in-academy.uz/index.php/EJLFAS/article/view/16278 THE ROLE OF AN ARTIFICIAL INTELLIGENCE ON BANKING SYSTEM 2023-06-05T12:18:02+00:00 Dilorom Yuldasheva dilorom.yuldasheva.92@inbox.ru <p>This article explores the role of artificial intelligence (AI) in the banking system. It provides an overview of how AI is transforming the banking industry through various applications, including data analysis, fraud detection, cybersecurity, customer interactions, and risk management. The article discusses the benefits of AI in the banking system, such as improved operational efficiency, enhanced customer experience, and increased profitability, the implementation of AI in Uzbek banking system, its facing challenges.</p> 2023-06-03T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023 https://in-academy.uz/index.php/EJLFAS/article/view/16361 ISTE’MOLCHI XULQ-ATVORINING TRANSFORMATSIYASI: TARIX VA BUGUN 2023-06-06T06:31:43+00:00 Dildora Mavlonova info@in-academy.uz <p>Iqtisodiy taraqqiyotning hozirgi bosqichi iqtisodiy nazariya masalalarini o‘rganishga bo'lgan yuqori qiziqish bilan tavsiflanadi. Ushbu nazariyaning asosiy jihatlaridan biri iste’molchi xatti-harakatlarini o‘rganishdir. Pandemiya oqibatlari bilan kurashayotgan O‘zbekiston iqtisodiyoti sharoitida iste’mol nazariyasini o‘rganish masalalari katta ahamiyatga ega, chunki ular iqtisodiy rivojlanish ko‘rsatkichlaridan biri bo‘lib, aholi ehtiyojlarini qondirish darajasini ko‘rsatadi. Maqolada muallif ushbu sohadagi nazariy materialni umumlashtirdi, uni ijodiy qayta ko‘rib chiqdi va kelajak uchun iste’molni rivojlantirish prognozini tuzdi. "Ehtiyojlar", "iste’mol" va "iste’molchi xulq-atvori" tushunchalariga ta’riflar berilgan.</p> 2023-06-05T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023 https://in-academy.uz/index.php/EJLFAS/article/view/16531 INVESTITSIYA FAOLIYATINI DAVLAT TOMONIDAN TARTIBGA SOLISHNING MEXANIZMI VA DASTAKLARI 2023-06-07T13:14:12+00:00 Sanjar Samatov info@in-academy.uz <p>Ushbu maqolada investitsiya faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish, qonun hujjatlarida investitsiyalash jarayonini tashkil etish va barqaror muhitni ta’minlash, investitsiya kirituvchi tomonlar orasida moddiy va moddiy bo‘lmagan resurslarni ishlab chiqarish jarayonlarining bosqichlari, qonunchilik normalarida&nbsp; investitsiya munosabatlari mohiyati va xususiyatlari&nbsp; haqida ma`lumotlar keltirilgan.</p> 2023-06-06T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023