Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук https://in-academy.uz/index.php/EJLFAS <p>Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук - это рецензируемый международный журнал с открытым доступом, в котором публикуются оригинальные исследования и обзорные статьи, относящиеся к различным областям теоретических и прикладных наук в странах Центральной Азии. Основная цель состоит в том, чтобы предложить интеллектуальную платформу для международных ученых, и она направлена ​​на продвижение междисциплинарных исследований в прикладных науках. Все рукописи должны быть подготовлены на узбекском, английском или русском языках и пройти тщательную рецензию.</p> ru-RU Thu, 06 Jun 2024 06:12:43 +0000 OJS 3.3.0.8 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 THE ROLE OF INTERNATIONAL ORGANIZATIONS IN WATER RESOURCE MANAGEMENT IN CENTRAL ASIA https://in-academy.uz/index.php/EJLFAS/article/view/32946 <p>This study examines the role of international organizations in managing water resources in Central Asia from a geopolitical and institutional perspective. It evaluates the contributions of key organizations such as the UN, World Bank, and OSCE, identifies the challenges faced, and proposes policy recommendations for enhancing regional cooperation and sustainability. The mixed-methods approach includes qualitative case studies, interviews, and quantitative surveys to provide a comprehensive analysis of the impact and effectiveness of international interventions.</p> Malika DJALILOVA Copyright (c) 2024 https://in-academy.uz/index.php/EJLFAS/article/view/32946 Wed, 05 Jun 2024 00:00:00 +0000 ЭКОЛОГИЯ СОҲАСИДАГИ ЖИНОЯТЛАР ТУШУНЧАСИНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ МУҲИМ ЖИҲАТЛАРИ https://in-academy.uz/index.php/EJLFAS/article/view/32958 <p>Мақолада экология соҳасидаги жиноятлар тушунчасини шакиллантиришда ушбу мавзу буйича тадқиқот олиб борган олимларнинг турли хил ёндашувлари, таърифлари ўрганилиши асосида муаллиф томонидан экология соҳасидаги жиноятларнинг тушунчаси таклиф этилади.</p> УТЕМУРАТОВА С.Ш. Copyright (c) 2024 https://in-academy.uz/index.php/EJLFAS/article/view/32958 Wed, 05 Jun 2024 00:00:00 +0000 IQTISODIYOT SOHASIGA OID TERMINOLOGIK MAYDON TUSHUNCHALARINING SHAKLLANISHI VA TAVSIFI https://in-academy.uz/index.php/EJLFAS/article/view/32967 <p>Mazkur maqola o‘zbek va ingliz tillarida iqtisodiyot sohasiga oid terminlarni chog‘ishtirma tadqiqiga bag’ishlangan bo‘lib, unda iqtisodiyot sohasi leksik birliklarining lingvistik, leksikografik xususiyatlari yoritilgan.</p> Bekberganova Munira Shokir qizi Copyright (c) 2024 https://in-academy.uz/index.php/EJLFAS/article/view/32967 Wed, 05 Jun 2024 00:00:00 +0000 AUTO INDUSTRY EXPORT ENTERPRISES MANAGEMENT ACTIVITY STRATEGIC MARKET DEMAND ADJUSTMENT ECONOMETRIC MODELING https://in-academy.uz/index.php/EJLFAS/article/view/33262 <p>In the context of globalization, the econometric modeling process of adapting the export management strategy of auto industry enterprises to the requirements of the foreign market and the processes related to its organizational factors are analyzed.</p> Muxiddin Sultonov Copyright (c) 2024 https://in-academy.uz/index.php/EJLFAS/article/view/33262 Fri, 07 Jun 2024 00:00:00 +0000 KIBERJINOYATCHILIK SOHASIDAGI JINOYATLAR UCHUN JAVOBGARLIKNI TAKOMILLASHTIRISH https://in-academy.uz/index.php/EJLFAS/article/view/33322 <p>Ushbu maqolada so’nggi yillarda axborot-texnologiyalar rivojlanib borishi bilan birgalikda axborot makonida sodir etilayotgan kiberjinoyatlarning turi va salmog‘i ham oshib borayotganligi haqida fikr yuritilgan. Jumladan, axborot-texnologiyalarining yutuqlaridan noto‘g‘ri yo‘llarda foydalanuvchi shaxslarninig qonunchilikdagi mavjud bo‘shliqlardan foydalanib, qonunbuzarliklar qilishga harakat qilishi, shuning uchun ham xorijiy tajribalarni o‘rganish orqali qonunchilikka kerakli o‘zgartirishlarni kiritish yoki keraksiz normalarini qonunchilikdan chiqarib yuborgan holda doimiy ravishda qonunchiligimizni takomillashtirib borishimiz lozimligi, kiberjinoyatchilikka oid statistik ma’lumotlar&nbsp; keltirilgan, shuningdek tadqiqot kiberjinoyatlar uchun javobgarlikni takomillashtirish, jumladan, kiberjinoyatlarning subyekt yoshini qayta ko‘rib chiqish masalalariga bag‘ishlangan.</p> Shokirov Bekzod Sherzod o‘g‘li Copyright (c) 2024 https://in-academy.uz/index.php/EJLFAS/article/view/33322 Mon, 10 Jun 2024 00:00:00 +0000 MAMLAKAT HUDUDLARIGA INVESTITSIYALARNI JALB QILISHNI BOSHQARISH VA UNI TAKOMILLASHTIRISH YO‘LLARI https://in-academy.uz/index.php/EJLFAS/article/view/33350 <p>Maqolada hududlarga investitsiyalar oqimini faollashtirish, investitsiyalarni boshqarish va uni takomillashtirish imkoniyatlari ko‘rib chiqilgan. Ilmiy ish davomida mamlakatdagi mavjud korxonalarga investitsiyalarni jalb qilish jarayoni bilan bog‘liq muammoli vaziyatlar va ularni qanday bartaraf etish yuzasidan umumiy xulosa shakllantirilgan hamda mamlakatimizda investitsiyalarni boshqarishning bir qator usullari taklif qilingan.</p> Karimqulov Jasur Imomboyevich , Abduqaxorov Bekzod O‘tkir o‘g‘li Copyright (c) 2024 https://in-academy.uz/index.php/EJLFAS/article/view/33350 Mon, 10 Jun 2024 00:00:00 +0000 АТРОФ-МУҲИТНИ МУҲОФАЗА ҚИЛИШ ВА ТАБИИЙ РЕСУРСЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШГА ҚАРШИ ЖИНОЯТЛАР ВА МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚБУЗАРЛИКЛАР ЎРТАСИДАГИ ФАРҚНИНГ АЙРИМ ЖИҲАТЛАРИ https://in-academy.uz/index.php/EJLFAS/article/view/33380 <p>Ушбу мақолада экология соҳасидаги ҳуқуқбузарликлар учун маъмурий ва жиноий жавобгарликнинг ўзаро боғлиқлик жиҳатлари таҳлил қилинади.</p> С.Ш.Утемуратова Copyright (c) 2024 https://in-academy.uz/index.php/EJLFAS/article/view/33380 Mon, 10 Jun 2024 00:00:00 +0000 MAJBURIY MEHNATGA JALB ETGANLIK UCHUN JAVOBGARLIK: MILLIY VA XORIJIY TAJRIBA https://in-academy.uz/index.php/EJLFAS/article/view/33403 <p>Ushbu maqolada Majburiy mehnatga jalb etganlik uchun javobgarlik, bu boradagi rivijlangan davlatlarning qonunchiligi va uni amalga oshirish amaliyoti qiyosiy-huquqiy tahlil qilinob, milliy qonunchiligimizni takomillashtirish uchun mavjud ijobiy (ilg'or) tajribani umumlashtirish va tahlil qilish, uni o’'z me'yoriy-huquqiy hujjatlar tizimi bilan solishtirgan holda maqbul tajribalarni qonunchilikka kiritish zarurligi ochib beriladi</p> Muradov Sunnatullo Abdurasulovich Copyright (c) 2024 https://in-academy.uz/index.php/EJLFAS/article/view/33403 Mon, 10 Jun 2024 00:00:00 +0000 SHAXSGA DOIR MA’LUMOTLARNING HIMOYA QILISHNING O‘ZIGA XOS JIHATLARI https://in-academy.uz/index.php/EJLFAS/article/view/33444 <p>Mazkur maqola jamiyatda shaxsga doir ma’lumotlarni himoya qilish ijtimoiy-huquqiy munosabatlarda qanday o‘rin egallashi, uning shaxsiy hayot daxlsizligi huquqi bilan o‘zaro bog‘liqligi hamda shaxsga doir ma’lumotlar tushunchasining o‘ziga xos jihatlarini milliy va xorijiy davlat qonunchiligi asosida tahlil qilishga bag‘ishlangan.</p> Atanazarova Mastura Adxam qizi Copyright (c) 2024 https://in-academy.uz/index.php/EJLFAS/article/view/33444 Mon, 10 Jun 2024 00:00:00 +0000 ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ ХОДИМЛАРИ МУОМАЛА МАДАНИЯТИНИНГ ПСИХОЛОГИК АҲАМИЯТИ https://in-academy.uz/index.php/EJLFAS/article/view/33465 <p>Ички ишлар органларида инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилишда, Ички ишлар органлари ходимлари фаолиятидаги аҳоли билан бўладиган муомала объектлари, муомала маданияти, психологик алоқа ўрнатиш ҳақида атрофлича маълумот берилган.</p> Жўрақулов Шухрат Хайитмуротович Copyright (c) 2024 https://in-academy.uz/index.php/EJLFAS/article/view/33465 Mon, 10 Jun 2024 00:00:00 +0000 МИЛЛИЙ ҚОНУНЧИЛИКДАГИ КЎРСАТУВЛАРНИ ОЛДИНДАН МУСТАҲКАМЛАБ ҚЎЙИШ ИНСТИТУТИНИ ЯНАДА ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ https://in-academy.uz/index.php/EJLFAS/article/view/33466 <p>Мазкур мақолада Ўзбекистон Республикаси жиноят процессуал қонунчилигидаги кўрсатувларни олдиндан мустаҳкамлаб қўйиш институтини такомиллаштириш масалалари, кўрсатувларни олдиндан мустаҳкамлаб қўйишнинг процессуал асосларини кенгайтириш, суриштирув ва дастлабки тергов босқичида кўрсатувларни олдиндан мустаҳкамлаш муддатларини киритиш,&nbsp; кўрсатувларни олдиндан мустаҳкамлаш жараёнини сайёр суд тартибида ўтказиш асослари, айбланувчи касаллиги муносабати билан тўхтатилган ишлар бўйича кўрсатувларни олдиндан мустаҳкамлаш масаласи хорижий давлатлар тажрибаси асосида таҳлил қилинган. Шунингдек, одил судловни қўллаб-қувватловчи мазкур институтнинг самарадорлигини оширишга қаратилган амалдаги жиноят процессуал қонунчилигини такомиллаштириш бўйича таклифлар ишлаб чиқилган.</p> АБДУЛЛАЕВ АКМАЛЖОН ЙЎЛЧИБОЕВИЧ, РАЖАБОВ ТЕЛМАН ҚУДРАТОВИЧ Copyright (c) 2024 https://in-academy.uz/index.php/EJLFAS/article/view/33466 Mon, 10 Jun 2024 00:00:00 +0000 WAYS TO DEVELOP CREATIVE ABILITIES OF LANGUAGE LEARNERS https://in-academy.uz/index.php/EJLFAS/article/view/33508 <p>Developing the creative ability of native language learners, increasing their verbal and written creative activities, and encouraging them to become creative people is an important task. This includes teaching them effective writing and speaking practice, as well as developing a creative approach to meetings and developing comedy talent.</p> Ugiloy Tursunkulova Copyright (c) 2024 https://in-academy.uz/index.php/EJLFAS/article/view/33508 Mon, 10 Jun 2024 00:00:00 +0000 YASHIL BUDJETLASHTIRISH - BARQAROR RIVOJLANISHNING YANGI VOSITASI SIFATIDA VA UNI O‘ZBEKISTONDA QO‘LLASH AMALIYOTI https://in-academy.uz/index.php/EJLFAS/article/view/33565 <p>Mazkur maqolada iqtisodiyotni barqarorligini ta’minlash, iqlim o‘zgarishini oldini olish, inklyuziv iqtisodiy o‘sishni ta’minlash maqsadida yashil iqtisodiyotga o‘tish, ekologik maqsadlarga erishish uchun budjet va fiskal siyosati vositalaridan foydalanish va O‘zbekistonda yashil budjetlashtirish amaliyotiga o‘tish masalalari, yashil budjetlashtirishning afzalliklari, ushbu amaliyotga o‘tish davrida mavjud bo‘lgan masalalar yoritib berilgan..</p> Ismailova Nasiba Komildjanovna Copyright (c) 2024 https://in-academy.uz/index.php/EJLFAS/article/view/33565 Tue, 11 Jun 2024 00:00:00 +0000 ПУТИ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ИЗУЧАЮЩИХ ЯЗЫК https://in-academy.uz/index.php/EJLFAS/article/view/33618 <p>Развитие творческих способностей изучающих родной язык, повышение их устной и письменной творческой активности, поощрение их становления творческими людьми является важной задачей. Это включает в себя обучение их эффективной письменной и устной практике, а также развитие творческого подхода к встречам и развитие комедийного таланта.</p> Турсункулова Угилой Copyright (c) 2024 https://in-academy.uz/index.php/EJLFAS/article/view/33618 Wed, 12 Jun 2024 00:00:00 +0000