BUXORO VILOYATI DORIVOR O`SIMLIKLARNING EKOFIZIOLOGIK XUSUSIYATLARI

Main Article Content

Rashidov Negmurod Elmurodovich
Amonova Gulshan

Аннотация:

21-asrga kelib deyarli barcha kasalliklarni davolashda sun’iy ravishda tayyorlangan dori vositalaridan foydalanish bilan bir qatorda dorivor o’simliklarga bo’lgan talab ham yanada ortib bormoqda. Ushbu maqolamizda dorivor o’simliklar va ularning xususiyatlari haqida so’z boradi.

Article Details

Библиографические ссылки:

Буриев С. и др. БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЧИСКИ СТОЧНЫХ ВОД ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ //Проблемы рекультивации отходов быта, промышленного и сельскохозяйственного производства. – 2015. – С. 239-240.

Буриев С. Б., Хайитов Ё. К., Рашидов Н. Э. Биотехнологические методы очистки возвратно-сточных вод с целью использования в сельском хозяйстве //Проблемы рекультивации отходов быта, промышленного и сельскохозяйственного производства. – 2015. – С. 237-239.

Рашидов Н., Джумаев Л., Уракова М. Способы очистки коллекторно-дренажных вод с помощью микроводорослей и их использование в сельском хозяйстве //Проблемы рекультивации отходов быта, промышленного и сельскохозяйственного производства. – 2015. – С. 241-243.

Elmurodovich R. N., Noridinovich Y. Z. Biology and Importance of Glycoside Medicinal Plants //EUROPEAN JOURNAL OF BUSINESS STARTUPS AND OPEN SOCIETY. – 2022. – Т. 2. – №. 4. – С. 71-73.

Elmurodovich R. N., Shavkatovna I. S. Essential Oil Plants //EUROPEAN JOURNAL OF BUSINESS STARTUPS AND OPEN SOCIETY. – 2022. – Т. 2. – №. 4. – С. 63-67.

Elmurodovich R. N., Ilhomovna E. G. Heart Blood Diseases //EUROPEAN JOURNAL OF BUSINESS STARTUPS AND OPEN SOCIETY. – 2022. – Т. 2. – №. 4. – С. 60-62.

Rashidov N. Buxoro viloyati kollektorlarining algoforasi //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2020. – Т. 1. – №. 1.

Rashidov N. suvo'tlari yordamida kollektorlar suvlarini organo-mineral moddalardan tozalash //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2020. – Т. 6. – №. 2.

Rashidov N. DENGIZKO'L KO'LIDAGI BALIQLAR AKVAKULTURASI //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2020. – Т. 1. – №. 1.

РАШИДОВ Н. Э., ИЛЁСОВ А. А. ОЧИСТКА КОЛЛЕКТОРНО-ДРЕНАЖНОЙ ВОДЫ БИОЛОГИЧЕСКИМ МЕТОДОМ //ББК 60 П27. – 2018. – С. 205.