O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI SUG‘URTA BOZORI: HOZIRGI HOLATI, MUAMMOLARI VA RIVOJLANISH

Main Article Content

Izbosarov Bobur
Zokirova Diyora

Аннотация:

Ushbu maqolada O‘zbekiston Respublikasi sug‘urta bozorining hozirgi holati,muammolari va uni rivojlantirish borasidagi masalalar ko‘rib chiqilgan. Sug‘urta sohasida olib borilayotgan izlanishlarning nazariyasi hamda ularning amaliyotga tadbig‘i ko‘rsatilgan va ushbu sohada xizmatlar samaradorligini oshirishga qaratilgan chora-tadbirlar tahlil etilgan.

Article Details

Как цитировать:

Izbosarov Bobur , B., & Zokirova, D. (2022). O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI SUG‘URTA BOZORI: HOZIRGI HOLATI, MUAMMOLARI VA RIVOJLANISH . Eurasian Journal of Academic Research, 2(6), 4–8. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/1693

Библиографические ссылки:

O‘zbekiston Respublikasining “Sug‘urta faoliyati to‘g‘risida”gi Qonuni.-Toshkent,2002-yil 5aprel

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2007-yil 10 apreldagi “Sug‘urta bozorini yanada isloh qilish va rivojlantirish to‘g‘risida”gi PQ-618 sonli Qarori.

Shennayev X.M Sug‘urta ishi:O‘quv qo‘llanma T.: Iqtisod-Moliya 2014

Shennayev X.M.O‘zbekiston sug‘urta bozori: O‘quv qo‘llanma T.:Iqtisod-Moliya 2013

Mahmudova L.Sug‘urta ishi-O‘quv qo‘llanma

www.lex.uz

www.stat.uz

www.sug‘urta.uz

www.uzbekinvest.uz

www.review.uz