REVOLVER-TOKARLIK DASGOHIDA DASTURIY TA’MINOTNI BOSHQARISH

Main Article Content

Khasanov Otabek Abdumo‘min o‘g‘li

Аннотация:

Dasgohni avtomatlashtirish jarayonida dasturiy ta’minotni boshqarish tizimi ketma-ket buyruqlarni bosqichma-bosqich taqsimlash printsipiga asoslanadi, bunda ijro etuvchi organning oldingi harakatining oxiri mos keladigan yo‘l tugmasi buyrug‘i bilan sodir bo‘ladi va boshlanishi keyingi qadam buyrug‘i tarqatuvchining buyrug‘i bilan amalga oshiriladi. Diskning plitalarida (lamellarda) vaqti-vaqti bilan, elektromagnit ta’sirida tishli uzatma orqali kontakt cho‘tkalari siljiydi va tegishli elektr zanjirlarini bog‘laydi. Bu variant dasgohning ijro etuvchi organlari harakatlarining kerakli ketma-ketligi yoki bir vaqtning o‘zida butun xilma-xilligini ta’minlamaydi.

Ключевые слова:

Article Details

Как цитировать:

Khasanov, O. (2022). REVOLVER-TOKARLIK DASGOHIDA DASTURIY TA’MINOTNI BOSHQARISH. Eurasian Journal of Academic Research, 2(6), 53–55. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/1711

Библиографические ссылки:

П.Ф. Шафранский, К.Н, Лаврентьев, Ю.А. Кузнецов. Токарно-револьверный станок мод. 1П326 с программным управлением. ЛДНТП, Ленинград, 1960.

С.Ф. Фомин. Устройство и наладка токарно-револьверных станков, 1976.

Багров Б.М. Изучение конструкции и наладка автоматизированного токарно-револьверного станка модели 1П326. Липецк, 2013.