Kutubxona turlari

Main Article Content

Shovqiyeva Shohida Bobosher qizi

Аннотация:

Ushbu maqola kutubxona tizimi , uning tarixi,yurtimizdagi kutubxonalar,  kutubxona turlari, ularning bir biridan farqlari, yurtimizda kutubolib borilayotgan yangiliklar, muammolar va ularning yechimlariga bag’ishlxonachilikda angan.

Article Details

Как цитировать:

Shovqiyeva, S. (2022). Kutubxona turlari. Eurasian Journal of Academic Research, 2(6), 90–94. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/1719

Библиографические ссылки:

Umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 6-sinf o‘quvchilari uchun darslik/B. Boltayev, M. Mahkamov, A. Azamatov, S. Rahmonqulova. – T.: «O‘zbekiston» NMIU, 2017. y

Yuldashev U.Yu., Boqiev R.R., Zokirova F.M. Informatika o’qitish metodikasi. Toshkent, “Talqin”, 2005 y.

Isoqov I., Qulmamatov S.I. Informatikani o’qitishda innovatsion texnologiyalar fanidan amaliy mashg’ulotlar ishlanmalari. Guliston, GulDU, 2013 y.

O`quv-metodik qo’llanma. T., 2012 y., 120 b.6.

Isoqov I.,Abdurahimov D., Toshtemirov D.E. Informatika fanidan o’quv-uslubiy majmua. Guliston, GulDU, 2013 y., 337 b.

Ishmuhamedov R., Abduqodirov A.A., Pardaev A. Ta`limda innovatsion texnologiyalar(ta`lim muassasalari pedagog-o’qituvchilari uchun amaliy tavsiyalar). Toshkent 2008 y., 181 b.

Saidaxmedov N.S. Pedagogik mahorat va pedagogik texnologiyalar. T., 2003y.

Saidaxmedov N.S. Yangi pedagogik texnologiyalar T., “Moliya”, 2003y., 172 b.

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)