TA’LIM TIZIMINI SHAKLLANTIRISH VA RIVOJLANTIRISHDA FUQAROLIK-HUQUQIY TARTIBGA SOLISH MUAMMOLARI

Main Article Content

Mallayev Jahongir Shahobiddinovich

Аннотация:

Mazkur maqolada ta’lim tizimining shakllanishi va rivojlanishida O‘zbekiston Respublikasi va xorij ta’lim tizimidagi islohatlar hamda ta’lim sohasini yuqori darajaga olib chiqishda fuqarolik – huquqiy tartibga solishning muammolari va ularning yechimlari xususida so‘z boradi. Shuningdek, ta’lim xarajatlarini rejalashtirish va davlat byudjetidan moliyalashtirish tendensiyalari hamda muammolari ko‘rib chiqilgan.

Article Details

Как цитировать:

Mallayev , J. . (2022). TA’LIM TIZIMINI SHAKLLANTIRISH VA RIVOJLANTIRISHDA FUQAROLIK-HUQUQIY TARTIBGA SOLISH MUAMMOLARI. Евразийский журнал академических исследований, 2(12), 15–25. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5581

Библиографические ссылки:

O‘zbekiston Respulikasining 2022-yil 23-sentyabrdagi “Ta’lim to‘g‘risida”gi O‘RQ. 637-sonli Qonuni asosida.

O‘zbekiston Respublikasining 2019-yil 29-apreldagi “O‘zbekiston Respulikasi xalq ta’lim tizmini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risidagi” PF-5712-son Farmoni.

T.Malikov , N.Xaydarov. Davlat byudjeti. 2007-yil.

Moliya vazirligi ma’lumotlari asosida “ Fuqarolar uchun byudjet” 2021 va 2022 yillarda tuzilgan.

Ta’limni didaktik loyihalash (risola) , M.N.Mahmudov, - T.A.Qodiriy nomidagi “Xalq merosi” nashriyoti, 2002.

O‘zbekiston Respublikasining Qonuni asosida 637-sonli, 2020-yildagi.

R.Mavlonova, N.Rahmonqulova Boshlang‘ich ta’limda pedagogika, innovatsiya, integratsiya. O‘quv qo‘llanma, - T.: G‘afur G‘ulom, 2013.

Nematova F.B.Problems of desgning primary education 2020 yil.

Mutalipova M., Imomov M. Ta’limda ilg‘or xorijiy tajribalar. – Tashkent: 2017 yil.

Kovolyova G.S..,Rasnyanskaya K.A. Osnovniye rezultati mejdunarodnogo issledovaniya PISA-2015. – Moskva: 2015.

Global ilmiy jarayonda imtegratsion ta’limni rivojlantirish usullari. Respulika amaliy konferensiya materiallari. Guliston, 2019

Yeldasheva G, Karimova G. Ta’lim tarbiya texnologiyalari va jahon tajribasi: 2018.

A.Musurmonova, X.Ibragimov, O.Jamoliddinova va boshqalar. Umumiy pedagogika. Yoshlar nashriyoti. Toshkent – 2020.

Kadrlar tayyorlash milliy tasturi: pedagogik tadqiqotlar va muammolari, T.,1999 va 1997 yillar.

Pedagogika.( Qo‘llanma. Professor A.Ilina taxrir ostida ). M 1984.