МУТАФАККИР СЎФИ ОЛЛОЁРНИНГ ИЖТИМОИЙ-МАЪНАВИЙ ВА ДИНИЙ-АХЛОҚИЙ МЕРОСИ

Main Article Content

Қаршиев Ислом Эгамқулович

Аннотация:

Ушбу мақолада  шоир ва мутасаввиф аллома Сўфи  Оллоёрнинг ижтимоий-маънавий ва диний-ахлоқий ижоди ва  меросининг кўлами ва ўзига хос тадқиқ қилинган.

Article Details

Как цитировать:

Қаршиев, И. . (2022). МУТАФАККИР СЎФИ ОЛЛОЁРНИНГ ИЖТИМОИЙ-МАЪНАВИЙ ВА ДИНИЙ-АХЛОҚИЙ МЕРОСИ. Евразийский журнал академических исследований, 2(12), 40–44. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5611

Библиографические ссылки:

Аллаёрова Нилуфар Яхшиноровна. Сўфи Оллоёр “Саботул-ожизин” асарининг маърифий йўналиши ва бадиияти. Автореферат. –Самарқанд: 2002.

Иброҳим Ҳаққул. Мутасаввиф аллома //Адабиёт кўзгуси, илмий тўплам, 1998, №1.

Иноятулла Сувонқулов. Сўфи Оллоёр / Буюк юрт фарзандлари. –Т.: Ўзбекистон, 2016.

Комилов Н. Бу қадимий санъат. –Т.: Ғафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1987.

Тузувчи: Ботирбек Ҳасан. “Рисолайи Азиза”-“Саботул ожизин” шарҳи. –Т.: Абдулла Қодирий номидаги Халқ мероси нашриёти, 2000.

Шуҳрат Сирожиддинов. Илм ва тахайюл сарҳадлари. –Т.: Янги аср авлоди, 2011.

Похожие статьи

Вы также можете начать расширеннвй поиск похожих статей для этой статьи.