TURIZM SOHASIDA RAQAMLI IQTISODIYOTNI AHAMIYATI

Main Article Content

O‘zbekxonov Saidazimxon Vafoxon o‘g‘li
Bo'ltakov Sardor Oqbo'ta og'li
Ko'charov Xurshid Xurram o‘g‘li

Аннотация:

Turizm sohasidagi raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi hamda unga ta’sir qiluvchi ichki va tashqi omillar va ushbu tadqiqotning ahamiyati uni shakllantirishning shart-sharoitlari va omillari shuningdek, turizm faoliyatini axborot bilan ta’minlashning  rivojlanishi uchun muhim masalalar ko‘rib chiqilgan.

Article Details

Как цитировать:

O‘zbekxonov , S. ., Bo’ltakov , S. ., & Ko’charov , X. . (2022). TURIZM SOHASIDA RAQAMLI IQTISODIYOTNI AHAMIYATI. Eurasian Journal of Academic Research, 2(12), 60–62. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5652

Библиографические ссылки:

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 13-dekabrdagi PF-5598-son “To‘g‘risida”gi Farmoni. O‘zbekiston Respublikasining davlat boshqaruviga raqamli iqtisodiyotni, elektron hukumatni, shuningdek, axborot tizimlarini joriy etish bo‘yicha qo‘shimcha chora- tadbirlar to‘g‘risida”.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60-son Farmoni.

M.T. Aliyeva. Turistik mamlakatlar iqtisodiyoti. Darslik. -T.: TDIU, 2007.

M.M. Irmatov, Aliyeva M.T.va boshqalar.Turizmni rejalashtirish.Т.: Moliya, 2005.

G.Xdirova, F.Raxmatullayev “ Mintaqaviy turizm” Buxoro -2020 .

R, Xayitboyev, R. Amriddinova –“turizmning maxsus turlari” uslubiy qo’llanma Samarqand-2008 y