O'ZBEKISTONDA XALQARO ALOQALAR

Main Article Content

Ne'matov Yusufbek Rustam o'g'li

Аннотация:

Mustaqil Oʻzbekistonning xalqaro aloqalari tobora rivojlanib borar ekan, bu esa eng birinchi galda bojxona faoliyati zamon talablariga javob bera oladigan darajada mukammal yoʻlga qoʻyilishini talab etadi. Ayniqsa, turli xalqaro shartnomalardagi bojxona ishlariga oid bandlarning Oʻzbekistonda sifatli va oʻz vaqtida bajarib borilishini taʼminlash juda ham muhim.

Article Details

Как цитировать:

Ne’matov, Y. (2022). O’ZBEKISTONDA XALQARO ALOQALAR. Евразийский журнал академических исследований, 2(12), 140–142. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5695

Библиографические ссылки:

O'zbekistonda iqtisodiy aloqalar O'zbekiston tarixi 2020

Òzbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi "Òzbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bòyicha Harakatlar strategiyasi tòģrisida" gi PF-4947-sonli Farmoni

Jinoyat va uning belgilari fayllar.org 2020

Google.com