PROFESSIONAL SPORTDA YUQORI NATIJALARNI BASHORAT QILISHDA IRSIY VA ORTTIRMA OMILLARNING AHAMIYATI

Main Article Content

Umirov Shodi Bobomurodovich

Аннотация:

Ushbu maqolada sport faoliyatida xususan professional sport faoliyatida muhim yutuqlarga erishishning asosiy omili bo’lgan sportchilarnni tayorlash tizimi, bu jarayon muvafaqiyatiga asos bo’livchi ikki muhim, doimiy va birmuncha qaramaqarshi xususiyatlar haqida ilmiy asoslar keltirib o’tilgan. Qaysi birining ahamiyati kattaroq ekanligi yuzasida mulohaza yuritilgan.

Article Details

Как цитировать:

Umirov , S. . (2022). PROFESSIONAL SPORTDA YUQORI NATIJALARNI BASHORAT QILISHDA IRSIY VA ORTTIRMA OMILLARNING AHAMIYATI. Eurasian Journal of Academic Research, 2(12), 100–103. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5735

Библиографические ссылки:

“O'quv qo'llanma”. - M.: Sovet sporti, 2005 .-- 142 p.

“Psixologiya atlas” Moskva 1989

A. Abdullayev Sport jismoniy tarbiya nazariyasi va uslubiyoti “Toshkent” -2016

F.T. Miravmedov, J.S. Sobirov Trenerlik metodikasi Toshkent-2017 “Faylasuf”