BO'LAJAK PEDAGOG-PSIXOLOGNING NING KASBIY TAYYORGARLIGI VA PEDAGOGIK FAOLIYATINI TASHKIL ETISH JARAYONINI TAKOMILLASHTIRISH

Main Article Content

Barnoxon Turaxonova

Аннотация:

Ushbu maqolada bo‘lajak o‘qituvchilarda muloqot madaniyatini shakllantirishning pedagogik-psixologik asoslari boraridagi ilmiy tadqoqot natijalari asosida olingan ma`lumotlar haqida so‘z boradi.

Article Details

Как цитировать:

Turaxonova, B. . (2022). BO’LAJAK PEDAGOG-PSIXOLOGNING NING KASBIY TAYYORGARLIGI VA PEDAGOGIK FAOLIYATINI TASHKIL ETISH JARAYONINI TAKOMILLASHTIRISH. Eurasian Journal of Academic Research, 2(12), 305–309. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5899

Библиографические ссылки:

Elov Z.S. Ichki ishlаr оrgаnlаri хоdimlаri оrаsidа suisidаl хulq mоtivаsiyasi nаmоyon etilishining ijtimоiy-psiхоlоgik sаbаblаri.

Azizxodjaeva N.N. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. –T.: Fan,2006.

Elov Z.S. Axmedova A.M. Maktabgacha yoshdagi bolalarda uchraydigan nutq buzilishlari va ularni yuzaga keltiruvchi sabablarninig bola ruhiyatiga psixologik ta'siri. respublika ko'p tarmoqli ilmiy tadqiqotlar sammiti. 02/2022. 234-237.