NODAVLAT NOTIJORAT TASHKILOTLARI VA FUQAROLIK JAMIYATINING BOSHQA INSTITUTLARI TOMONIDAN JAMOATCHILIK EKSPERTIZASINI O‘TKAZISHNING AYRIM MASALALARI

Main Article Content

Burxanova Shiyrin Jamshitovna

Аннотация:

Maqolada nodavlat notijorat tashkilotlari va fuqarolik jamiyatining boshqa institutlari tomonidan jamoatchilik ekspertizasini o‘tkazishning ayrim masalalari yoritib berilgan. Ishda normativ-huquqiy hujjatlarning jamoatchilik ekspertizasidan o‘tkazuvchi subyektlar sifatida davlat va nodavlat tashkilotlari ishtirok eta olishlari, bunda asosan norma ijodkorligi sohasida fuqarolik jamiyati institutlari faol ishtirok etishini ta’minlash, normativ-huquqiy hujjatlar loyihalari ekspertizasi ilmiy-nazariy tahlil qilishga oid masalalar huquqiy jihatdan asoslantirilgan. Shuningdek, ilmiy ishlanmaning xulosa qismida normativ-huquqiy hujjat loyihasini kelishib olish va jamoatchilik muhokamasi bosqichlarida muammoni, uni hal etish usullarini aniq belgilab qo‘yish amaliyotini yo‘lga qo‘yish zarurligi taklif sifatida ilgari suriladi.

Article Details

Как цитировать:

Burxanova , S. . (2022). NODAVLAT NOTIJORAT TASHKILOTLARI VA FUQAROLIK JAMIYATINING BOSHQA INSTITUTLARI TOMONIDAN JAMOATCHILIK EKSPERTIZASINI O‘TKAZISHNING AYRIM MASALALARI. Евразийский журнал академических исследований, 2(12), 367–371. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5946

Библиографические ссылки:

https://uza.uz/uz/posts/parlamentimiz-a-i-iy-demokratiya-maktabiga-aylanishi-islo-ot-12-07-2017

Greppi A. Practical authority and epistemic authority: comity, expertise and public understanding //Jurisprudence. – 2020. – T. 11. – №. 3. – S. 437-455.; Cormacain R. Legislation, legislative drafting and the rule of law //The Theory and Practice of Legislation. – 2017. – T. 5. – №. 2. – S. 115-135.

Kolotkina O. A. Institut obщestvennoy ekspertizы proektov normativnыx pravovыx aktov v strukture grajdanskogo obщestva //Grajdanskoe obщestvo v Rossii i za rubejom. – 2018. – S. 15.

Belokon N. V. Ekspertiza kak faktor povыsheniya demokratizatsii zakonodatelnogo protsessa //Yuridicheskaya texnika. – 2014. – №. 8.

Akhmedshaeva, M (2018) "Some theoretical-legal and organizational questions of forecasting of lawmaking process," ProAcademy: Vol. 1 : Iss. 1 , Article 24. Available at: https://uzjournals.edu.uz/proacademy/vol1/iss1/24

D.Xolmonova. Qonun ijodkorligi jarayonida jamoatchilik ekspertizasining o‘rni va ahamiyati. // O‘zbekiston qonunchiligi tahlili. 2015 y. №2. – B. 13-15.

D.Xolmonova. Qonun ijodkorligi jarayonida jamoatchilik ekspertizasining o‘rni va ahamiyati. // O‘zbekiston qonunchiligi tahlili. 2015 y. №2. – B. 13-15.

D.Xolmonova. Qonun ijodkorligi jarayonida jamoatchilik ekspertizasining o‘rni va ahamiyati. // O‘zbekiston qonunchiligi tahlili. 2015 y. №2. – B. 13-15.

Elementarnыe nachala obщey teorii prava : uchebnoe posobie dlya vuzov / pod obщ. red. d-ra yurid. nauk, prof. V. I. Chervonyuka. – M., 2003. – S. 248