ФАРОБИЙНИНГ ЭКОЛОГИК ҚАРАШЛАРИ АСОСИДА ЎҚУВЧИЛАРДА ЭКОЛОГИК МАДАНИЯТНИ ШАКЛЛАНТИРИШ

Main Article Content

Ш.Н.Камолова

Аннотация:

Ушбу мақола  буюк мутафаккирлар  асарларида  экологик тарбия  муаммолари    экологик  маданиятини  шакллантириш, табиатга муҳаббат уйғотиш ва ундан оқилона фойдаланиш  масалаларига қаратилган.

Article Details

Как цитировать:

Камолова , Ш. (2022). ФАРОБИЙНИНГ ЭКОЛОГИК ҚАРАШЛАРИ АСОСИДА ЎҚУВЧИЛАРДА ЭКОЛОГИК МАДАНИЯТНИ ШАКЛЛАНТИРИШ. Eurasian Journal of Academic Research, 2(12), 563–567. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6168

Библиографические ссылки:

Докторов Б.З., Сафанов В.В., Фирсов Б.М.Уровень осознания экологических проблем: профили общественного мнения //Социолог. исслед.1992 -12 с.

Абу Наср Форобий. Фазилат, бахт-саодат ва камолот ҳақида. – Тошкент: Ёзувчи, 2002. – 19 б.

Абу Райҳон Беруний .Менералогия.М.:1963 -63б

Ў.Э.Ҳўжаназаров ,Ш.Т.Якубжонова Экология ва табиатни муҳофаза қилиш //Тошкент.2018й. 3б.

Ж.Ҳасанбоев ва б. Педагогика фанидан изоҳли луғати. Т.: “ Фан ва технологиялар” нашриёти 2008. – 173 б.