Berdiyev Muzаffаr. 2022. «FUQАRO MUHOFАZАSIDА АVTOMАTLАSHGАN XАBАRLАSH TIZIMINI JORIY QILISH». Евразийский журнал академических исследований 2 (12):837-40. https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6395.