Баротов, М. и Саъдуллаев, С. (2022) «ДАРС ЖАРАЁНИДА ФАНЛАРАРО АЛОҚАЛАРНИ РЕЖАЛАШТИРИШНИНГ АҲАМИЯТИ», Eurasian Journal of Academic Research, 2(6), сс. 57–60. доступно на: https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/1712 (просмотрено: 7 октябрь 2022).