Berdiyev Muzаffаr. «FUQАRO MUHOFАZАSIDА АVTOMАTLАSHGАN XАBАRLАSH TIZIMINI JORIY QILISH». Евразийский журнал академических исследований 2, no. 12 (ноябрь 24, 2022): 837–840. просмотрено апрель 25, 2024. https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6395.