Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры https://in-academy.uz/index.php/ejsspc <p>Этот журнал занимается публикацией и распространением результатов исследований по общественным наукам и историческим вопросам. Основная цель исследовательского журнала - исследовать, проводить и знакомить с ключевыми моментами широкой публики и фундаментальными исследованиями в области социальных наук и истории. Таким образом, Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры также планировал анонсировать научные достижения молодых ученых по актуальным проблемам общества, проводя аналитические и теоретические исследования исторических точек региона в доисторические эпохи. Авторы несут ответственность за достоверность фактов, цитат, статистической и социологической информации, географических терминов и другой информации, представленной в статье. Представленные статьи должны быть уникальными и содержать последние новости науки и образования. Кроме того, текст статьи должен быть оригинальным и ранее не публиковался в других журналах. Статьи принимаются на узбекском, английском и русском языках, журнал выходит один раз в месяц.</p> ru-RU Fri, 05 Jul 2024 07:05:55 +0000 OJS 3.3.0.8 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 КАЖДЫЙ ВЗРОСЛЫЕ РАНЬШЕ БЫЛ РЕБЕНКОМ. «МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ» АНТУАН ДЕ СЕНТ- ЭКЗЮПЕРИ https://in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/34819 <p>Это в статье Антуана де Сент - Экзюпери высокий из его работ один был​ "Он маленький Сказка "Принц", взрослые. из его жизни оккупированный место о слово проводится.</p> Джаксиликова Айгерим Copyright (c) 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/34819 Thu, 04 Jul 2024 00:00:00 +0000 ZULFIYA QUROLBOY QIZI IJODIDA AYOL MAVZUSI https://in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/34913 <p>Ushbu maqolada bugungi oʻzbek hikoyanavisligiga oʻzining hikoyalari bilan katta hissa qoʻshib kelayotgan Zulfiya Qurolboy qizining “Ayol” hikoyasi tadqiqot obyekti sifatida tanlab olingan. Maqolada yozuvchining&nbsp; oʻziga xos ijodiy yoʻnalishi asosida yuzaga kelgan ayol psixologiyasi va ruhiy olamini tasvirlash&nbsp; badiiy detallar asosida monologik nutq vositasida yozilganligi talqinga tortilgan.</p> Orazbaeva Asal Copyright (c) 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/34913 Mon, 08 Jul 2024 00:00:00 +0000 PHILOSOPHICAL ANALYSIS OF CONCEPT OF HUMAN IN BAHOUDDIN NAQSHBAND'S RUBAI https://in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/34947 <p>In this article the meaning and essence of concept of human of Bahauddin Naqshband is illuminated based on the philosophical analysis of the word “Hech”(nothing) in two rubai’s given in the main sources about Naqshbandiya teaching “Maqomoti Khoja Bahouddin Naqshband” and “Ruboiyoti Khoja Naqshband”. It is illuminated that even though a human is Olami Saghir – Little Universe in zohir, in botin he is Olami Kabir – Big Universe and that it is the encompassing being that embodies the whole existence and its boqiy (immortal) and foniy(mortal) aspects.</p> Gulchehra Navruzova Copyright (c) 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/34947 Mon, 08 Jul 2024 00:00:00 +0000 STUTTERING INFORMATION AND METHODS TO ELIMINATE STUTTERING https://in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/35038 <p>In our daily lives, we encounter individuals who are sometimes caught in the process of speaking in a social environment. So why are they caught, how to help them? In this article, together with getting answers to these questions, we will get acquainted with complete information about stuttering.</p> Ozoda Rimbayeva Copyright (c) 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/35038 Thu, 11 Jul 2024 00:00:00 +0000 LEADING TYPES OF ACTIVITIES IN PRESCHOOL CHILDREN. METHODS OF SPEECH DEVELOPMENT IN PRESCHOOL CHILDREN https://in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/35039 <p>The preschool age period is important in the life of a child. During this period, the child has a high level of cognitive activity, has a well-developed ability to remember, has a high level of flexibility and learning. To determine the correct development of the child and his interests, it is necessary to know the leading types of activities in the life of the child in the preschool age period. This article will talk about the leading activities in preschool children, as well as ways of developing speech in them.</p> Ozoda Rimbayeva Copyright (c) 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/35039 Thu, 11 Jul 2024 00:00:00 +0000 CHILDREN WITH MENTAL DISABILITIES https://in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/35041 <p>This article provides information about the psychology of children with intellectual disabilities, the specific characteristics of their mental states, and the scientific research works of scientists working in this field.</p> Guljan Klishaeva Copyright (c) 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/35041 Thu, 11 Jul 2024 00:00:00 +0000 IQ (INTELLEKTUAL KOIFITSIYENT) GENDER PSIXOLOGIK FARQLAR SIFATIDA TALABALARNING O’QUV FAOLIYATIGA TA’SIRI https://in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/35052 <p>Ushbu maqolada IQ tushunchasi va uning fanga kirib kelish tarixi haqida fikrlar yoritilgan. Shuningdek oily o’quv yurti talabalarida intellectual koifitsiyentning o’quv jarayonida qanchalik darajada muhim ekanligi kabi fikrlar yoritilgan.</p> Rajabova Zamira Ravshanbekovna Copyright (c) 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/35052 Thu, 11 Jul 2024 00:00:00 +0000 NUTQ NUQSONLARIGA EGA BO‘LGAN BOLALAR https://in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/35064 <p>Nutq nuqsoniga ega bo'lgan bolalarning so'z boyligini oshirish maxsus pedagogikaning dolzarb masalalaridan bo'lib kelgan. So'z nutqning eng asosiy xom ashyosidir. Madomiki shunday ekan, eng asosiy talablardan biri bolalarni so'zlar xazinasiga olib kirish, bu xazinadan baxramand qilishdir. Bu murakkab vazifani so'z ustida mutasil ish olib bormay turib amalga oshirib bo'lmaydi. Maktabgacha yoshdagi nutq nuqsoniga ega bo'lgan bolalar lug'ati ustida ishlash usullari, surat bilan ishlash yo 'llari berilgan.</p> Klıshaeva Guljan Copyright (c) 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/35064 Thu, 11 Jul 2024 00:00:00 +0000 TOVUSHLAR TALAFFUZIDAGI NUQSONLAR VA ULARNI BARTARAF ETISH https://in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/35065 <p>Amaldagi barcha harakatlarimiz kommunikativdir. Imo-ishoralar, yuzlar, tovushlar, hidlar va hatto masofalar boshqalarning harakatlari, motivlari va fikrlari to'g'risida ma'lumot olish uchun ishlatilgan. Hatto harakatlarning yo'qligi ham nimadir haqida dalolat beradi. Biroq, yuqorida aytib o'tilganlardan tashqari, inson uchun yana bir element, ya'ni ramziy ma'noga ega. Ushbu ramziy element nutq orqali og'zaki ifoda etiladigan tildir. Nutqning shakllanishi bolaning umumiy rivojlanishining asosiy xususiyatlaridan biridir. Oddiy rivojlanayotgan bolalar o'z ona tilini yaxshi o'zlashtirish qobiliyatiga ega. Nutq bola va uning atrofidagi dunyo o'rtasidagi muhim aloqa vositasiga, faqat odamlarga xos bo'lgan muloqotning eng mukammal shakliga aylanadi.</p> Klıshaeva Guljan Copyright (c) 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/35065 Thu, 11 Jul 2024 00:00:00 +0000 HARAKAT-TAYANCH A’ZOLARIDA NUQSONI BOR BOLALARNING NUTQQA TASIRI https://in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/35066 <p>Ushbu maqolada, harakat tayanch a'zolari jarohatlangan bolalar haqida, ulardagi nuqsonning kelib chiqish sabablari, oldini olish, davolash, qanday turlari mavjudligi, profilaktikasi, yoritilgan. Ta'lim -tarbiya berish berish yo'llari ochib berilgan.</p> Klıshaeva Guljan Copyright (c) 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/35066 Thu, 11 Jul 2024 00:00:00 +0000 MOTURIDIYLIKNING AQIDAVIY TAʼLIMOTLARI VA TARIXI https://in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/35230 <p>Moturidiylik – islomdagi falsafiy oqim bo‘lib, u ilohiyotning asosiy masalalarini ko‘rib chiqadi va e’tiqod masalalariga yaxlit nuqtai nazarni taqdim etadi. Moturidiy (Abu Mansur al-Moturidiy Abu Mansur Muhammad ibn Muhammad ibn Mahmud al-hanafiy al-Moturidiy as-Samarqandiy) (870-944-yil) — imom, fiqh olimi, kalom ilmining moturidiylik oqimi asoschisi. „Imom al-hudo“, „Imom al-mutakallimin“ („Hidoyat yoʻli imomi“, „Mutakallimlar imomi“) nomlari bilan ulugʻlangan. Moturid qishlogʻida (hozirgi Jomboy tumanida) tavallud topib, to umrining oxirigacha shu yerda yashagan, bu yerda katta bogʻ ham barpo etgan.[3]</p> Nizomiddinxoʻjayev Otabek Ruslan oʻgʻli Copyright (c) 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/35230 Tue, 16 Jul 2024 00:00:00 +0000 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ НА ОСНОВЕ КЛАСТЕРНОГО ПОДХОДА https://in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/35307 <p>Изучение инновационных процессов в образовании, их функций, закономерностей развития, механизмов и технологий их реализации позволяет организовать в высших учебных заведениях на уровне мировых стандартов на основе достижений современной педагогики и педагогической науки. Автор представляет научные труды и работы, которые проводятся последние годы в стране, направленные на совершенствование механизмов организации и управления образовательным процессом, внедрение инновационного управления образованием на основе демократических принципов и кластерного подхода к нему, внедрение передовых педагогических технологий в систему непрерывного образовани</p> Дурдона Мустафоева Copyright (c) 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/35307 Mon, 22 Jul 2024 00:00:00 +0000 AUTIZM SINDROMLI BOLALARNI PSIXOLOGIK VA PEDAGOGIK JIHATDAN O‘RGANISH TA’LIMNI SAMARALI TASHKIL ETISH ASOSI SIFATIDA https://in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/35352 <p>Ushbu maqolada autizm sindromli bolalarni psixologo-pedagogik o’rganish, ularning o’ziga hos hususiyatlari haqida so’z yuritilgan. Shu bilan birga autizm sindromli bolalarni tekshirish usullari va bunday bolalarni to‘liq psixologik-pedagogik o‘rganishni eng maqbul bosqichlari haqida tavsiyalar berilgan.</p> Usmonjonova Saodatxon Mirzahamdamovna Copyright (c) 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/35352 Mon, 22 Jul 2024 00:00:00 +0000