TAYANCH XARAKATLANISH TIZIMIGA XOS XUSUSIYATLAR

Main Article Content

Muydinova Nigoraxon Abdulxamid qizi

Аннотация:

Ushbu maqolada odam organizmi harakatlari juda xilma-xil va turli maqsadlarga qaratilgan bo‘lib, organizm ulg‘ayib borgan sari bu harakatlar ham rivojlanib tobora murakkablashib borishi borasida ma’lumotlar keltirilgan.

Article Details

Как цитировать:

Muydinova, N. . (2023). TAYANCH XARAKATLANISH TIZIMIGA XOS XUSUSIYATLAR. Евразийский журнал технологий и инноваций, 1(6), 68–69. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/ejti/article/view/16450

Библиографические ссылки:

Zaitsev, G.S. (1929) Cotton. Publishing House of the All-Union Institute of Applied Botany and New Cultures of the Turkestan Breeding Station, Leningrad, 204.

Vasilevskaya, V.K. (1957) Peculiarities of Branching of Cotton of the Limiting and Unsaturated Type. Proceedings of the Institute of Agriculture Academy of Sciences of the SSR, Ashgabat, Vol. 1, 3-17.

Barykina, R.P., Veselova, T.D., Devyatov, A.G., et al. (2004) Handbook of Botanical Microtechnology (Fundamentals and Methods). Moscow State University, Moscow, 6-68