AVTOMOBIL YO‘LLARIDAGI SIRPANCHIQLIKLAR VA QOPLAMA RAVONLIGINING HARAKAT XAVFSIZLIGIGA TA’SIRI

Main Article Content

Zikirulloh Erkinjon o‘g‘li Nazirov

Аннотация:

Yo‘l qoplamalari holatiga qo‘yiladigan talablar. Qoplamaning ilashish xususiyatlari. Yo‘l qoplamalarining ilashish xususiyatlari ma’lum darajada avtomobilning sekinlashish yoki to‘xtash yo‘li uzunligini aniqlaydi, uning ustivorligi va boshqarilishiga katta ta’sir ko‘rsatadi, shuning uchun harakat xavfsizligiga ta’sir etuvchi muxim kattalik hisoblanadi. 1. Ravon yo‘l qoplamasi quruq va toza holatda g‘adir-budurlikdan qat’iy nazar yuqori ilashish xususiyatiga ega.

Article Details