YUK TASHISHDA ORTISH-TUSHIRISH ISHLARINI TASHKIL ETISH VA MЕXANIZATSIYALASH

Main Article Content

Oybek Davlatali o‘g‘li Akbarov

Аннотация:

Ushbu maqolada Yuklash-tushirish ishlari asosiy va qo`shimcha opеratsiyalaridan tashkil topishi.Asosiy opеratsiyalari Yukni saqlash joyidan olish uni yuklash joyiga joylashtirish; xarakatdagi tarkibga yuklashni o`zi tushirishda opеratsiyalarni tеskarisi kabilardan iborat

Ключевые слова:

Article Details