O`ZBEKISTONDA FOTOJURNALISTIKANI RIVOJLANTIRISH LOYIHASI

Main Article Content

Dadaxon Raimboyev

Аннотация:

Ushbu  maqolada  fotojurnalistikani  O`zbekistonda  rivojlantirish  usullarini  bosqichma-bosqich  qanday  amalga  oshirilishi  haqida  ilmiy  loyiha  yozilgan.

Article Details

Библиографические ссылки:

A.Karimov, N.Qosimova, K.Ismoilova, Audiovizual jurnalistika. VI jild. Toshkent ,,Oʻzbekiston'' 2019 yil

Brezin A. Fotojurnalistika. M., 2006 yil

Qayumov A. Fotojurnalistika. Toshkent, 2011 yil.

Masharipova Fotojurnalistika janrlari.Nokis, “Qoragalpaqstan”, 2006 yil.