MEVA VA SABZAVOTLARDAGI MINERALLARNING MIQDORINI ELEKTROFIZIK USULDA ANIQLASH

Main Article Content

Raxmatullayeva Gulira’no Valijon qizi

Аннотация:

Hozirgi kunda texnikaning jadal rivojlanishi yoqilg’i energiyasiga bo’lgan talabni kuchaytirmoqda. Ammo energiya zaxiralari tugab borayotganligi sababli, ushbu  energiya o’rnini bosadigan boshqa energiya turlarini izlab topishga zarurat tug’iladi.

Article Details

Библиографические ссылки:

Jdanov L.S., Jdanov G.L. Fizika, M.:Nauka,1984

Frish S.E.,Timoreva A.V., Umumiy fizika kursi, Toshkent.: O’qituvchi,1965

htpp://svetosmotr.ru.

Tillaeva U. M., Rizaev K. S. Pharmacokinetic Studies Of" Fensulkal" Suppositories And Mathematical Modeling Of Their Parameters //European Journal of Molecular & Clinical Medicine. – 2020. – Т. 7. – №. 03. – С. 2020.