ZAMONAVIY JURNALISTIKANING YUTUQ VA KAMCHILIKLARI

Main Article Content

Turayeva Lobar Ikrom qizi

Аннотация:

Ushbu maqolada bugungi kunda jurnalistikaning yutuq va kamchiliklari, jahon miqiyosida yuz berayotgan o’zgarishlar, kasb majburiyatlari va jurnalistikaning yangilanayotgan qiyofasi, yangi stillar va yangi yo’nalishlar haqida fikr yuritilgan. Shuningdek, jurnalistlarning ko’z qarashlari solishtirmasining statistik tahlillari ham keltirib o’tilgan. Ushbu maqolani yozishdan maqsad, jurnalistikaning yangi tizimlarini o’rganish va an’anaviy jurnalistikaning o’ziga xosligini saqlab qolishda zarur choralarni ko’rish haqida mulohaza qilinagan.

Article Details

Библиографические ссылки:

Mirziyoyev SH.M. Erkin va faravon, demokratik О‘zbekiston davlatini bir galikda quramiz.2017 yil 2017-2021 yillarda О‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yо‘nalishi bо‘yicha HARAKATLAR STRATEGIYASI.

Pidayev T.R.- О‘zbekiston matbuotining о‘tmish va kechmishi. О‘zbekiston matbuoti, 1996,2,3,5-sonlar.

Abduazizova N. О‘zbekiston jurnalistikasining shakllanishi va ravnaqi. (XIX asr oxiri va XX asr). – T., 1998.

Mо‘minov F. A. Jurnalistika ijtimoiy institut sifatida. – T., 1998.

Bob Abelman & Cheryl Rushner A theater criticism/ arts journalism primer refereeing the muses / New York 2016