PANDEMIYA SHAROITIDA XOLTER ELEKTROKARDIOGRAFNING O`RNI

Main Article Content

Raximberganov Sanjarbek Rustam o'g'li

Аннотация:

Ushbu maqolada vaksinatsiyadan keyingi nojo`ya ta`sirlar patogenezida va Shifoxonadan tashqari ikki tomonlama interstitsial pnevmoniyaning patogenezida endogen faktor hisoblanuvchi stenokardiyalarni tashxislashda  Xolter EKGning afzalliklari, uni qo`llashga ko`rsatmalar, qarshi ko`rsatmalar, uning ishlashi bo`yicha turlari, qo`llash bo`yicha algoritmlar ketma-ketligi haqida ma`lumotlar keltirilgan.

Article Details

Библиографические ссылки:

Mahbuba , R. (2022). THE ROLE OF STUDENT-STUDENT INTERACTION IN EFL CLASSROOMS. Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture, 2(2), 63–66. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/421

Mahbuba , R. (2022). IMPLICATING TASK-BASED LEARNING IN TEACHING LEGAL ENGLISH. Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture, 2(2), 55–62. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/420

Mahbuba Rasulova Ravshan qizi. (2021). EXAMINING APPLICABLE METHODS AND TECHNIQUES TO FOSTER EFL LEARNERS’ SPEAKING SKILLS. Eurasian Journal of Academic Research, 1(9), 549–563. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/227