ЎЗБЕКИСТОНДА ИСЛОМ МАДАНИЯТИ РИВОЖИ: ЎТМИШ ВА БУГУН

Main Article Content

Юлдашбоев Муҳаммадюсуф Муҳаммадкарим ўғли

Аннотация:

Ушбу мақолада Ўзбекистон ислом маданиятининг ўтмиши ва бугунги кундаги муқаддас динимизнинг тинчлик, бағрикенглик ва эзгулик дини эканини аҳоли, айниқса, ёшлар орасида тарғиб қилишда ушбу соҳа вакилларининг зарур билим ва салоҳиятига эга бўлиш муҳим аҳамият касб этади. Айниқса, бугун дин ниқоби остида турли бузғунчи гуруҳлар томонидан дунёда ёвуз ҳаракатлар содир этилаётган мураккаб вазиятда бу ўта долзарб масала бўлиб қолмоқда.

Article Details

Библиографические ссылки:

Носируддин Бурҳонуддин Рабғузий. «Қиссаси Рабғузий».–Т.: Ғофур Ғулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи. 2018 йил.

Лернер Макс. Развитие цвилизации в Америке. Образ жизни в Соединеных Штат сегодня. – М.: Радуга.1992 йил.

Мухтаров О. Глобаллашув шароитида ахборот-психологик хавфсизликни шакллантириш масалалари.-А.: Ўзбекистон. 2014 йил.

Жалолиддин Румий. Ичингдаги ичиндадур. -Т. “Ўзбекистон миллий энсиклопедияси” Давлат илмий нашриёти. 2018 йил.