UMUMIY O’RTA TA’LIM MAKTABLARIDA SINF RAHBARLARINI O’QUVCHILAR BILAN ISHLASH METODLARI

Main Article Content

Feruza Otanazarova Baxtiyorjon qizi

Аннотация:

Ushbu maqolada umumiy o’rta ta’lim maktablarida sinf rahbarlarining o’quvchilar bilan ishlash medodlari, innovatsion usullar orqali yoritilgan. Unda sinf rahbarining o’quvchilari oldidagi burch va vazifalari tarmoqlab ko’rsatilgan. O’quvchilarning ota-onalari bilan hamkorlikda o’quvchilarni tarbiyaviy ishlarini olib borishlari nazarda tutilgan.

Article Details

Библиографические ссылки:

A.Avloniy. “Turkiy Guliston yohud ahloq” - Toshkent: O’qituvchi, 1992.

Tarbiyaviy ishlar metodikasi - Qarshi: 2007.

Kaykavus. “Qobusnoma”. – Toshkent. O’qituvchi, 1986.

“Axloq – odobga oid hadis namunalari”. Toshkent: Fan, 1990.

Musurmonova O. “Oila ma’naviyat – milliy g’urur”. – Toshkent: o’qituvchi. 1999.

Ochilova M. “O’qituvchi odobi”. – Toshkent: O’qituvchi, 1993