MAKTABGACHA TA’LIM TASHKILOTI PEDAGOGLARINING METODIK FAOLIYATINI TASHKIL ETISH TEXNOLOGIYASI

Main Article Content

Tursunova Aziza Ixtiyorovna

Аннотация:

Maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbarining faoliyati pedagogik faoliyatdan iborat bo'ladi. Rahbar bajaruvchilarga qat’iyat bilan o‘z g‘oyasini o'tkazadi va bularni amalga oshirishni o‘rgatadi.

Article Details

Библиографические ссылки:

Yusupova P, Maktabgacha tarbiya pedagogikasi. — T.: O‘qituvchi. 1993.

Xasanboeva O,U,va boshqa. Maktabgacha ta’1im pedagogikasi.—T.:Ilm ziyo.2006.

Sh.A.Sodiqova“Maktabgacha pedagogika”.“Tafakkursarchashmalari”—T.:2013-y