IBN SINONING MUSIQIY QIRRALARI

Main Article Content

Nargiza Aliyeva Ravshanjon qizi

Аннотация:

Ushbu maqolada, jahon fani taraqqiyotiga ulkan hissa qo’shgan qomusiy olim Ibn Sinoning qisqa umri davomida barcha fanlarda o’zini ilg’or asarlari bilan o’chmas iz qoldirgani, tabobat ilmida musiqani o’rni haqidagi qarashlari izohlab berilgan.

Article Details

Библиографические ссылки:

”Tarix tilga kirganda...”. Maqolalar to’plami. ”Arjumand media” nashriyoti. 2020.B-65

”Buyuk yurt allomalari” Toshkent. ”O’zbekiston”. 2018. B-67.

” Maqomlar”. Is’hoq Rajabov. Toshkent. 2006. B-17

”Maqomlar” Is’hoq Rajabov. Toshkent . 2006. B- 19

https://uz.m.wikipedia.org