БОЛА ШАХСИНИНГ ШАКЛЛАНИШИДА ОИЛАДАГИ СОЦИАЛ МУҲИТНИНГ ТАЪСИРИ

Main Article Content

Мамарозиқова Мохира Зокиржон қизи

Аннотация:


Мақолада бола шахсининг шаклланишида оиладаги социал мухитнинг таъсири, боланинг ривожланиши, фарзанд тарбияси, муаммолари, ҳақида тахлил қилинган. Шунингдек, соғлом болани тарбиялашда оиладаги социал муҳитнинг таъсири бўйича хулоса ва тавсиялар берилган. 

Article Details

Библиографические ссылки:

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. –Т.: Ўзбекистон 2018. 71-бет

Президент Ш.Мирзиёевнинг Олий Мажлисга ва Ўзбекистон халқига мурожаатномаси. Ўзбекистон республикаси президентининг расмий веб-сайти. 29.12.2020.

Каримов И.А. Юксак маънавият – енгилмас куч. – Т. Маънавият 2008. 61-бет

Б.Нормуродов, Г.Нормуродова. Социология тарихи, ўқув қўлланма, Т. “Тафаккур” 2010й. 34-бет