OLIY TAʼLIM MUASSASALARIDA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH ORQALI TA’LIM SIFATINI OSHIRISH

Main Article Content

Nasimova Maftuna Sunnatullayevna

Аннотация:

Mazkur maqola oliy taʼlim muassasalarida talabalar innovatsoin faoliyatini rivojlantirishga bag’ishlangan.  Maqolada Italiya, Amerika, Kanada, Buyuk Britaniy kabi ilg`or xorijiy ta`lim tizimi tajribasi va zamonaviy ta`lim dasturlari qisqacha tahlil qilingan. Shuningdek ta`lim tizimidagi yutuqlari, ta`lim standartlari monitoring qilingan. O`zbekistonning ayni damdagi qurilish sohasi e`tirof etilgan. Iqtisodiyotni qanday usul bilan yanada rivojlantirish to’g’risida tahlil qilingan.

Article Details

Библиографические ссылки:

Yo’ldoshev J.F. Xorijda ta’lim (metodik qo’llanma) - Toshkent: 1995- yil

Ikromov A.B., Maxmudov S.Y., Anorqulova G.M. Germaniya: Ta’lim, ilm fan (metodik qo`llanma). Kasb mahorati jurnali -2004-yil. 2 son.

Reznik Savenkova. Universitetning raqobatbardoshligi omili sifatida sodiqlik dasturini shakllantirish boshqaruv nazariyasi va amaliyoti muammolari. 2009.

http//www.rian.ru/edu analysis/20090811/18088805.html

O'qishni ish bilan birlashtirish foydali bo'ladimi? — (axborot portali www.ubo.ru)