БОЛАЛАР НОГИРОНЛИГИ ШАКЛЛАНИШИДА ИЖТИМОИЙ-ГИГИЕНИК ОМИЛЛАРНИНГ ТАЪСИРИ (СУРХОНДАРЁ ВИЛОЯТИ МИСОЛИДА)

Main Article Content

Жалилов Жамшед Жафар ўғли

Аннотация:

Ушбу мақолада Ўзбекиcтоннинг Сурхондарё вилоятидаги болалар ногиронлигига оид маълумотлар ва хулосалар берилган бўлиб, қолаверса дунё ҳамжамиятининг бугунги кунда болалар ногиронлигининг ўсиш тенденцияси, унинг энг муҳим сабаблари, экологик муаммолар, ижтимоий-иқтисодий шароитларнинг ёмонлашуви, турмуш даражасининг пасайиши ва аҳоли овқатланишининг ёмонлашу каби маълумотлар келтирилган.

Article Details

Библиографические ссылки:

Мирзиёев Ш.М. “Ногиронларни давлат томонидан қўллаб-қувватлаш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2017 йил 1 августдаги ПФ-5006-сонли Фармони.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сон “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида” ги Фармони.

Мирзиёев Ш.М. "Иш ҳақи, пенсиялар, стипендиялар ва нафақалар миқдорини ошириш тўғрисида" 2019 йил 12 июлдаги ПФ-5765-сони.

Ўзбекистон Республикаси Сурхондарё вилояти “Она ва бола скрининг” марказининг 2016-2019 йиллардаги ҳисоботи.

Ўзбекистон Республикаси Сурхондарё вилояти соғлиқни сақлаш бошқармасининг 2017-2020 йиллардаги ҳисоботи.

Елисинова А.М. Совершенствование медико-социальной помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов вследствие детского церебрального паралича. Диссертация на соискание ученой степени доктора философии (PhD). Республика Казахстан Семей, 2013 год.

Жалилов Ж.Ж. Болалар ногиронлигининг олдини олиш, уларни парваришлаш ва ижтимоий ёрдам кўрсатишни такомиллаштириш // Монография. Тошкент, 2020 й.

Жалилов Ж.Ж. Сурхондарё вилоятида ногирон бўлиб туғилишни олдини олишда тиббиёт ходимлари ва скрининг марказларининг роли. Тиббиётга яни кун // Халқаро илмий журнал., Ўзбекистон - 2019 й. С. 28-32.