GRECHIXADOSHLAR OILASINING TORONDOSHLAR TURKUMI VAKILI QIZIL TASMA (POLYGONUM AVICULARE) O’SIMLIGINING BOTANIK TAVSIFI VA O’ZIGA XOS DORIVORLIK XUSUSIYATLARI

Main Article Content

Rustamova Sadbarxon Ravshanbek qizi

Аннотация:

Torondoshlar turkumi vakili hisoblangan qizil tasma o’simligini yer  yuzida hamma mintaqalarda uchratishimiz mumkin. Ularning barchasi o’zining morfologik tuzilishi dorivorlik xususiyati va  amaliy ahamiyati turlicha ekanligi bilan farq qiladi. Qizil tasma(P.aviculare) o’simligi daryolar, yo’l yoqalari, asosan zich tuproqlarda tarqalgan bo’lib, begona o’t sifatida o’sadi. Iyuldan kech kuzgacha gullab meva tugadi. Ushbu maqolada o’simlikning o’ziga xos dorivorlik xususiyatlari, kimyoviy tarkibi biologik faol moddalar haqida keltirilgan.

Article Details