TEXNOLOGIK TA’LIMNING KASB TANLASHDAGI AHAMIYATI

Main Article Content

Kucharov Sardorbek Akmalovich

Аннотация:

Texnologiya fanidan amaliy mashg’ulot darslarini tashkil etish o’qituvchilardan yuksak kasbiy mahoratga ega bo’lishni talab qiladi. Ular o’quvchi psixologiyasiga oid bilimlar, amaliy ko’nikmalar, yangi pedagogik va kompyuter texnologiyalar, hayotiy tajribalarni chuqur o’zlashtirgan bo’lishlari lozim. Muallif umum ta’lim maktablarida texnologiya fanidan o’quv jarayonida kasb tanlashga o’quvchilarni yo’llash bo’yicha o’z fikrlarini bayon qilgan.

Article Details

Библиографические ссылки:

Mirziyoev, Shavkat Miromonovich - Tanqidiy tahlil, qat’iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik - har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo’lishi kerak. Mamlakatimizni 2016 yilda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning asosiy yakunlari va 2017 yilga mo’ljallangan iqtisodiy dasturning eng muhim ustuvor yo’nalishlariga bag’ishlangan Vazirlar Mahkamasining kengaytirilgan majlisidagi ma’ruza, 2017 yil 14 yanvar. - Toshkent: «O’zbekiston», 2017.-104 b.

“Maktabgacha pedagogika". Tahrir V. I. Yadeshko va F. A. Soxina "Ta’lim", Moskva, 1978 yil.

Sh.S. Sharipov “Kasbiy pedagogika” (metodik qo’llanma) – Toshkent TDPU, 2006 yil.

R.A. Mavlonova, M.T. Satbaeva “Mehnat o’qitish metodikasi” – Toshkent Noshir nashriyoti, 2013 yil.

Sh.S. Sharipov, N.A. Muslimov, O.A. Qo’ysinov “Mehnat ta’limi o’qitish metodikasi, kasb-tanlashga yo’llash” (o’quv qo’llanma) Toshkent 2014 yil

Yu. A. Konarjevskiy Pedagogicheskiy analiz uchebno-vospitatelnogo protsessa i upravlenie shkoloy. Maskva, Ch-1, 1997 god

“Kasbiy fanlar metodikasi” ma’naviy-ma’rifiy, ilmiy metodik jurnal.