AVTOMOBIL TRANSPORTI VOSITALARINI EKSPLUATATSION XUSUSIYATLARI

Main Article Content

Botirjon G‘ulomjon o‘g‘li G‘ofurov

Аннотация:

Ushbu maqolada O‘zbekiston iqtisodiyotining dinamik o‘sishi bevosita uning yuk va passajirlarni tashish
hajmi ortishi bilan bog‘liq. Savdo va yo‘lovchi tashish jamiyatda qamrab olingan. Avtomobillarda yuk tashish
jarayoni mobaynida zamonaviy talablar asosida yangi logistik normalari uchun tashish jarayoni tashkil qilish ko’rib chiqildi.

Article Details

Библиографические ссылки:

А.V.Vеl‘mоjin, V.А. Gudkоv, L.B. Mirоtin, А.V.Kulikоv.- Gruzоvo`е аvtоmоbil‘no`е pеrеvоzki. M.: ― Gоryachаya liniya - Tеlеkоm‖, 2007.

L.L.Аfаnаs‘еv, N.B. Оstrоvskiy, S.M.TSukеrbеrg- Еdinаya trаnspоrtnаya sistеmа i аvtоmоbil‘no`е pеrеvоzki. M.; «Trаnspоrt». 1984.

B.А.Хоdjаеv- Gruzоvo`е Аvtоmоbil‘no`е pеrеvоzki. T. : ―O`qituvchi‖, 1984

N.Z.Аrifjanova, M.F.Yoqubov. Avtomobillarda yuk va pasajjir tashish asoslari ( Masalalar toplami). T.: ―FAN‖.2007.