OLIY TA’LIM MUASSASALARIDA CHET TILI O’QITISHNING MAQSADI

Main Article Content

Shohida Choriyevna Jo’rayeva

Аннотация:

Mazkur maqolada xorijiy tillarni o’rganishda oli ta’lim muassasalari va chet tiliga ixtisoslashmagan oliy ta’lim muassasalarida tilga bo’lgan etibor hususida so’z boradi.

Article Details

Библиографические ссылки:

Harakatlar strategiyasi , 2017-yil, 6-son, 70-modda.

O’.Hoshimov. I.Yoqubov. Ingliz tili o’qitish metodikasi.- Toshkent-2003.

www.edu.uz

Qashqadaryo viloyati.Qarshi tumani Bog’ot MFY.