ОИЛАДА ТАРБИЯНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Main Article Content

Фотима Имомқулова

Аннотация:

мақолада маьнавий соғлом оила, фарзанд тарбиясида муҳит ва ота-онанинг роли, оила
мустаҳкамлиги , тарбиянинг ўзига хос хусусиятлари очиб берилган.

Article Details

Библиографические ссылки:

Мирзиёев Ш. Оила ва бахт ҳақида. ttps://www.gazeta.uz/uz/2018/07/25

Абдурауф Фитрат . Оила. -Т.: Маънавият, 2000. 112 -б.

Арапбаева Д.К, Арапбаева В.К., Шарқ мутафаккирларининг оила ва тарбия ҳақидаги

қарашлари. “Оила ва мактаб” Журнали. 2015. 69-б