INGICHKA ICHAKNING TURLI QISMLARIDAGI INTRAEPITHELIAL LIMFOTSITLARI MIQDORIY KO’RSATKICHLARI

Main Article Content

Shoxabbos Nozimjon o’g’li Salomov

Аннотация:

Dolzarbligi. Anatomik jihatdan ingichka ichakni o'n ikki barmoqli ichak, och va yonbosh ichaklarga ajratib o'rganiladi. Ingichka ichakda ximusning hazm bo'lishi glikokaliks fermentlari, oshqozon osti bezi shirasi va o't suyuqligi fermentlari yordamida yakunlanadi. Ingichka ichak vorsinkalari jiyakli epiteliysi ovqat hazm qilish mahsulotlarini qon va limfa ichiga tanlab so'rilishini ta'minlaydi.

Article Details

Библиографические ссылки:

Зуфаров. K.A., Байбеков И.M., Хаджиметов.A.A. Компенсаторно-приспособительные процессы в кишечнике. – М. : Медицина. 1974. – 206 с.

Зуфаров. K.A. Структурные основы компенсаторно – приспособительных процессов. – Ташкент: Фан. 1976. - 222с.

Saydullayev.T, Aliev.H, Azizov.Yu , Tulanov D , Mamarasulova.S. The result of expiramental studies of the lymphatic system of the small intestine in physiological condition. Journal of Critical reviews ISSN-2394 – 5125 . Vol 7, Issue 12,2020.

Dancygier H . Bacterien und intestinales Immunsystem/ Internist.-1989.-Bd.30,N6.-s.370-381.

Алиев Х.M. Рахманов Р.Р. Умарова . З.М. Камолдинова Р.А.Гистоструктура слизистой оболочки желудка крыс при однообразной белковой питании. ,, Re-health “ електронный научно-практический журнал. N-3 . часть 2,2020. CTP . 204-208.