OROLBO`YI HUDUDLARIDA KUZATILGAN ANTROPAGEN HODISALARINING KO`P YILLIK O`ZGARISHINI O`RGANISH

Main Article Content

Otabek Davlatbayevich Raximbayev

Аннотация:

maqolada Orolbo`yi hududlarida kuzatilgan antropagen hodisalarining ko`p yillik o`zgarishlarini Nukus, Jasliq, Chimboy meteorologik stansiyalarining 1973-2020 yillardagi kuzatish ma`lumotlari asosida mazkur hududlarda qayt etilgan qum va chang bo`roni hodisalarining ko`p yillik o`zgarishi qiymatlari tahlil qilingan.

Article Details

Библиографические ссылки:

A. Q. Abdullayev, M. A. Jumanov, O. G. Sultashova``Agrometeorologiya`` Darslik. –T.:2013

B. A. Ayzenshtata, V. N. Babichenko, G. N. Leuxinoy, ``Климат Нукуса`` Monografiya. –L.: 1986

V. E. Chub `` Iqlim o`zgarishi va uning O`zbekiston Respublikasida Gidrometeorologik jarayonlarga, agro iqlim va suv resurslariga ta`siri`` Monografiya. –T.: 2007

Abdirov Ch.A., Konstantinova L.G., Kurbanbaev E.K., Курбанбаев Е.К., Konstantino va G.G. Kachestvo poverxnostnix vod nizovev Amudaryo v usloviyax antropogennogo preobrazovaniya presnovodnogo stoka. Toshkent-Fan 1996-112.