O‘ZBEKISTON YOSHLARIDA INNOVATSION SALOHIYATINI OSHIRISH

Main Article Content

Bekzod Burxonov

Аннотация:

Ushbu maqolada yoshlarni ilm-fanga keng jalb qilish, ular ilgari suradigan tashabbuslarni qo‘llab-quvvatlash
mexanizmini joriy etish, jamiyatning ma’naviy-axloqiy jihatdan takomillashishi, tashqi va mintaqaviy siyosatning samarali tashkil etilishi istiqbollari, yoshlarning bilimlarini oshirish, ularning qobiliyati va iqtidoridan to‘g‘ri foydalana olish masalalari haqida so‘z yuritiladi.

Article Details

Библиографические ссылки:

O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2016 y., 37-son, 426-modda; 2017 y., 24-son, 487-modda; Qonun hujjatlari maъlumotlari milliy bazasi, 24.07.2018 y., 03/18/486/1559-son. URL: http://www.lex.uz/docs/3026246

YOshlarni ilm-fan sohasiga jalb etish va ularning tashabbuslarini qo‘llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Qarori. Qonun hujjatlari maъlumotlari milliy bazasi, 31.08.2019 y., 07/19/4433/3673- son. URL: http://lex.uz/docs/4494504 179

YAngilanayotgan jamiyatda yoshlarning ijtimoiy faolligi: muammo va echimlar

mavzuidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi maqolalar to‘plami – Toshkent: “Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi”, 2020. –296 b.

Zakon Respubliki Uzbekistan «O gosudarstvennoy molodejnoy politike».