VIRTUAL BORLIQ(VB)NING TA’LIM JARAYONIDA TUTGAN O’RNI VA UNING AHAMIYATI

Main Article Content

Durdona Shavkatjon qizi Jakbaraliyeva

Аннотация:

Ushbu maqolada, yangi kirib kelayotgan texnologiya – VB ning ta’lim jarayonida qanday ahamiyatga ega ekanligi va asosi keng yoritilgan. VB insonning ijtimoiy hayotida va ta’lim jarayonida, yoki oddiy hayotidagi ahamiyati hozirda barcha uchun qiziq bo’lgan texnologiyalardan biri hisoblanadi. Maqolada shuningdek VB ning yaratilish tarixi, , yurtimizda rivojlanish jarayoni haqida ham yoritib o’tilgan.

Article Details

Библиографические ссылки:

Virtual and Augmented Reality in Education, Art, and Museums Authors: Giuliana Guazzaroni and Anitha S. Pillai (editors)

Advances in Usability and User Experience Authors: Tareq Ahram, Christianne Falcгo (editors)

Ready Player One Author: Ernest Cline

Virtual Reality (The MIT Press Essential Knowledge series) Author: Samuel Greengard

Research Handbook on the Law of Virtual and Augmented Reality Authors: Woodrow Barfield and Marc J. Blitz

Practical Augmented Reality: A Guide to the Technologies, Applications and Human Factors for AR and VR (Usability) Authors: Steve Aukstakalnis

Augmented Reality: A Practical Guide Author: Stephen Cawood and Mark Fiala

https://www.googleadservices.com/pagead

https://vrscout.com/news/mother-reunites-with-deceased-child-vr/

https://slate.com/technology/2020/05/meeting-you-virtual-reality documentary mbc.html#:~:text=Jang%20may%20not%20have%20been,You%2C%20which%20aired%20in%20February.

https://www.youtube.com/watch?v=0p8HZVCZSkc