ЎҚУВЧИЛАРНИНГ ИНТЕЛЛЕКТУАЛ САЛОҲИЯТИНИ АНИҚЛАШНИНГ МЕТОДИКАСИ

Main Article Content

Ярашов Шерзод Шавкатович

Аннотация:

Умумтаълим мактабларнинг 9 - синф “Информатика ва ахборот технологиялари” фанини ўқитишда ўқувчиларнинг интеллектуал салоҳиятини аниқлаш учун ПДВ (Scratch дастури), ўқувчи ва ўқитувчига, ўқувхонаси, техника ва операцион тизимга бўлган талабларга асосланган ҳолда интеллектуал салоҳиятга йўналтирилган топшириқ ва масалаларни ишлаб чиқиш механизмига асосланиб, ишлаб чиқилган талаблар, таклиф қилинган Scratch дастури ва топшириқларни яратиш механизмларини умумтаълим мактабнинг алгоритмлаш бобга доир машғулотларида фойдаланиш тизимли амалга оширилади.

Article Details

Библиографические ссылки:

Муродова З.Р. Psychological and pedagogical aspect of the emergence of intellectual models of autor’stests. // Electronic journal of modern science, education and training, №1. Khorezm. 2020. P. 284-291

Муродова З.Р. Methods of formation and identification of intellectual potential in the field of information technologies. // Electronic journal of modern science, education and training, №4. Khorezm. 2020. P. 56-62

Муродова З.Р. Intellekt the mechanism for the development of tasks oriented to the visual potential // Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) Vol.12 No. 4 (2021). (Scopus) DOI: https://doi.org/ 10.17762/ turcomat. v12i4.478.

Муродова З.Р. Theoretical basis, methods and methods of formation and Determination of potential in the educational system // International Journal of Trend in Scientific Research and Development (IJTSRD), Impact Factor: 6.410. Case of Asia.

Murodova Z.R. The formation and definition of the intellectual potential in education. ISJ Theoretical & Applied science. Philadelphia, USA. 2020. P. 113-116.