TALQINDA YOZUVCHI INDIVIDUALLIGI

Main Article Content

Bobur Mirzaqulovich Ruziboyev

Аннотация:

Ushbu maqolada yozuvchining o’ziga xos yondashuvi, mahorati va uning dunyoqarashi zamonaviy nasrda qalam
tebratayotgan ijodkorlar – Sobir O’nar, Zulfiya Qurolboy qizi hikoyalari misolida ochib berilgan. Badiiy asarlarda adibning individualligi qanchalik muhim ekanligi, uning o’ziga xosligi asar saviyasiga ta’sir etishi zamonaviy hikoyalar orqali asoslangan.

Article Details

Библиографические ссылки:

E.Xudoyberdiyev. Adabiyotshunoslikka kirish – T.,2008 – B.322.

N.Shukurov va boshqalar. Adabiyotshunoslikka kirish. – T.,1979. – B.154.

Jon Golsuorsi. Olti adibning qiyofasiga chizgilar. (Jahon adiblari adabiyot haqida.

O.Sharafiddinov tarjimasi). – T.,2010. – B.44.

O’ljaboyev U. A.Qahhor saboqlari. – Guliston, 2013. 40-bet

Sobir O’nar. To’rt hikoya.www.google.uz. – P.4.

Sobir O’nar. Chambilbelning oydalasi. – T.,2006 – B.200.

Umarali Normatov. “Kichik janrlarning katta imkoniyatlari”(taqriz). – T., 2015 yil. – B.425.

Zulfiya Qurolboy qizi. Qadimiy qo’shiq – T.,2012 – B.3.