ALISHER NAVOIY RUBOIYLARI BADIIYATI

Main Article Content

Davlatova Zuxra Eshchon qizi

Аннотация:


Hazrat Navoiy “Nazm ul-javohir” asari  ruboiylari badiiyati , undagi ma’naviy san’atlarning qo‘llanishi, ulardan ayrimlarini o‘rganish, misollar yordamida ochib berish, ularni bevosita tahlil etish, badiiy san’atlarda shoir mahoratini yoritish. 

Article Details

Библиографические ссылки:

Hojiahmedov.A.Mumtoz badiiyat malohati.-T.:Sharq,1998-2406

Toʻxliyev B., Karimov B., Usmonova K. Adabiyot. Oʻrta taʼlim muassasalarining 10-sinfi va oʻrta maxsus, kasb-hunar taʼlimi muassasalarining oʻquvchilari uchun darslik-majmua. –T.: “Oʻzbekiston milliy ensiklopediyasi” davlat ilmiy nashriyoti, 2010.

Nukta – chin tozama’noli so’z.

Navoiy A.Mukammal asarlar to‘plami.20 tomlik.T.15. - B. 210. Keyingi o‘rinlarda sahifani ko‘rsatish bilan cheklanamiz.

Qayumov A. She’r durdonalari.https://kh-davron.uz/kutubxona/alisher-navoiy/aziz-qayumov-sher-durdonalari.html

Hojiahmedov.A.Mumtoz badiiyat malohati.-T.:Sharq,1998-2406(110-111b)

Hojiahmedov.A.Mumtoz badiiyat malohati.-T.:Sharq,1998-2406(53b)

Hojiahmedov.A.Mumtoz badiiyat malohati.-T.:Sharq,1998-2406(53b)

Hojiahmedov.A.Mumtoz badiiyat malohati.-T.:Sharq,1998-2406(54b)

Hojiahmedov.A.Mumtoz badiiyat malohati.-T.:Sharq,1998-2406(54b)

Qayumov A. She’r durdonalari.https://kh-davron.uz/kutubxona/alisher-navoiy/aziz-qayumov-sher-durdonalari.html

Xudodan qo’rquv uyini

Olam ishi ma’nosida

Omonlik beradi

Ko‘z yosh

Qayumov A. She’r durdonalari.https://kh-davron.uz/kutubxona/alisher-navoiy/aziz-qayumov-sher-durdonalari.html

Hojiahmedov.A.Mumtoz badiiyat malohati.-T.:Sharq,1998-2406(80)

Yaxshitabiat,go‘zalxulq

Taqdir,qismat

Xunuk xulq

Xulq,xislat

Hojiahmedov.A.Mumtoz badiiyat malohati.-T.:Sharq,1998-2406(100b)

Yuksaklik, baland martabalik

Ust,yuqori

Eng ulug‘ arsh

Jon bag‘ishlovchi

Kirishgan,birikkan,yashiringan.

Hojiahmedov.A.Mumtoz badiiyat malohati.-T.:Sharq,1998-2406(14b)

Hojiahmedov.A.Mumtoz badiiyat malohati.-T.:Sharq,1998-2406(42b)

Navoiy A.Nazm ul-Javohir.http://library.ziyonet.uz/uz/book/71893

Hojiahmedov.A.Mumtoz badiiyat malohati.-T.:Sharq,1998-2406(47b)

Hojiahmedov.A.Mumtoz badiiyat malohati.-T.:Sharq,1998-2406(35b)