XOLCHAYON YODGORLIGINING ARXEOLOGIK AHAMIYATI

Main Article Content

Toshmurodova Sarvinoz Quvondiq qizi

Аннотация:

Ushbu maqolada Xolchayon majmuasi tarkibiga kiruvchi Qorabogtepa yodgorligining organilishi, uning arxeologik topilmalari, tuzilishi, tarixiy va bugungi kundagi ahamiyati haqida keng yoritib berilgan.

Article Details

Библиографические ссылки:

Пугаченкова. Г.А. Халчаян к проблеме художественной култури северной Бактриию Т-1966

Пугаченкова. Г.А, Ртвеладзе Е.В, Северная Бактрии- Тохаристан очерки истории и култури Т-1990

Ртвеладзе Е.В, Великий шёлковий пут. Т-1999