TURKISTON – YIRIK MUHADDISLAR YURTI

Main Article Content

Mamasidiqov Fazliddin Muzaffar o’g’li

Аннотация:


Ushbu maqola islom tarixida, Turkiston o’lkasidan yetishib chiqqan muhaddislar, ularning ilmiy me’roslari shuningdek hadis ilmi va uning ustunlari haqida ma’lumotlar va mulohazalardan iborat. 

Article Details

Библиографические ссылки:

Алимов У. Қуръони Каримдан кейинги иккинчи муқаддас китоб. Имом ал-Бухорий сабоқлари.Тошкент.2009. Б. 7.

Алимов У. Қуръони Каримдан кейинги иккинчи муқаддас китоб. Имом ал-Бухорий сабоқлари.Тошкент.2009. Б. 7-8.

Уватов У. Буюк муҳаддислар (Имом ал-Бухорий, Имом Муслим, Имом ат-Темизий).Ўзбекистон миллий энциклопедияси.Тошкент.1998. Б.178.

https://qomus.info/oz/encyclopedia/h/hadis/

https://shosh.uz/abdulloh-ibn-abdurahmon-dorimiy-797-869/

https://religions.uz/uz/news/detail?id=520