ASALARI KASALLIKLARI UCHUN PREPARATLAR

Main Article Content

Zohida Mamadaliyeva Rasuljon qizi

Аннотация:

Ushbu maqolada asalarichilikda kuzatilayotgan asalariga xos bo`lgan kasalliklar, ularni davolash uchun foydalanilayotgan preparatlar, hamda ularni tayyorlash bo`yicha xorijda va mamlakatimizda olib borilayotgan ilmiy tadqiqotlar haqida ma`lumotlar keltirilgan. Chet el olimlari tomonidan qo`llanilayotgan dorilar, ularning samaradorligi, kutilgan natijalar aniq asoslab berilgan.

Article Details

Библиографические ссылки:

A.I.Isamuhamedov, H.K.Nikadambayev “Asalari kasalliklari va zararkunandalari” Toshkent-2013.

AQSH atrof-muhitni muhofaza qilish agentligi hisoboti. 2005.

N.Damiani, B.L.Gende, P.Baylak “Varroa destruktori va Apismellifera ustidagi efir moylarining akaritsid va insektitsid faolligi” 2009.

L.Bailey, B.V.Ball “Asalari patologiyasi” 1991.

I.Fries “Nosema apis-Asalari kaloniyasidagi parazit” Bee World. 1993.

Internet saytlari: https://kitobxon.com/uz/asar/3249

https://www.ebay.com

https://www.apidologie.org.