COVID-19 NING TURKIYA TURIZMIGA TA’SIRI KAPADOKIYA MISOLIDA

Main Article Content

Yo’lchiyeva Yorqinoy Umarboy qizi

Аннотация:


Turkiya Respublikasi hozirgi kunda turizm sektori eng rivojlangan davlatlar qatoriga kiradi.Turkiya turizmi markazlaridan biri bo’lgan Kappadokiyada ham barcha sharoitlari yaratilgan turizm o’z faoliyatini olib bormoqda.Butun dunyoga o’tkazgan salbiy ta’siri bilan COVID-19 Turkiyani ham chetlab o’tmadi.Turizm sektori eng zarar ko’rgan sohalardan biri bo’ldi va bu Turkiya iqtisodiyotiga o’z ta’sirini o’tkazdi. 

Article Details

Библиографические ссылки:

https://www.tursab.org;

ttps://sozcu.com;

.https://ttyd.com;

https://assets.ey.com;

https://resmiistatistik.gov.tr.