AVIATSIYA TEXNIK JIHOZLARNI SERTIFIKATLASHTIRISH

Main Article Content

Ismatova Ozoda Normatovna

Аннотация:

Maqolada aviatsiya texnik jihozlarni sertifikatlashtirish qonun va qoidalari, muvofiqlik to'g'risidagi sertifikatlar yoki boshqa va unga o'xshash hujjatlar berish berish tartibi fuqaro aviatsiyasi sohasidagi normativ-huquqiy hujjatlar tahlil qilindi.

Article Details

Библиографические ссылки:

Civil Aviation Fuel Airworthiness Management Regulations(CCAR-55), 2004: 3-2

Guo Q. Inaugurate with Chinese Characteristics Airworthiness Management mode. Civil Aviation Science & Technology, 2011, 02:2-1

Dai J. The Cognition of the Fuel Airworthiness Management.. Civil Aviation Science & Technology, 2011, 02: 2-1