LEKSIKOLOGIYA – SO`ZLAR OLAMIGA SAYOHAT

Main Article Content

Olimova Xadichabonu Mirzojamshid qizi

Аннотация:

Mazkur maqolada, tilshunoslikning bo`limi leksikologiya haqida so`z yuritiladi. Hozirgi o`zbek adabiy tili qonun-qoidalari asosida tahlil etiladi.

Article Details

Библиографические ссылки:

Olimov M.H. “Ilmul-lug`ot yoki leksikologiya”. “Buxoro” nashriyoti-2010

uz.m.wikipedia.org

Xolmanova Z. Tilshunoslikka kirish.

www.ziyouz.com